Norite pranešti naujieną?
gitana@krastietis.lt

Nemokama reklama


Facebook draugai

Žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2014“ (0)

2014-03-26 10:41 | Arvydas Nekrošius

ka-pasesi

2014 m. balandžio 3–5 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyks Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2014“. Tai – devynioliktoji pavasarinė ir iš viso – trisdešimt aštuntoji paroda rengiama Universitete. Dienraščio „Verslo žinios“ apklausų duomenimis jau daug metų žemės ūkio paroda „Ką pasėsi….“ yra didžiausia iš visų parodų, rengiamų Lietuvoje.

„Ką pasėsi… 2014“ dalyvaus 306 firmos, įstaigos, organizacijos, apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų, amatininkų. Keturiolika firmų atvyks iš užsienio – Lenkijos, Latvijos, Danijos, Bulgarijos, JAV. Parodos dalyviai laukia svečių iš 17 pasaulio šalių.

Parodos atidarymo iškilmės vyks paviljone Nr.1 balandžio 3 d. 12.00 val., medalių įteikimo ceremonija – 15.00 val.

Tomis pačiomis dienomis Žalgirio arenoje Kaune vyks dar viena Tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda „AgroBalt 2014“. Tarp abiejų parodų kursuos nemokami autobusai. Nemokamas autobusas į parodą „Ką pasėsi…2014“ kursuos ir iš PLC „Mega“.

Autobuso grafikas:
Iš PLC „Mega“: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
Iš parodos „Ką pasėsi… 2014“: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30.

Parodos darbo laikas – 9.00-17.00 val. Parodos lankymas nemokamas.

Parodos „Ką pasėsi… 2014“ seminarai
Balandžio 3 d. (ketvirtadienis)

10.00 – „Projekto „Inolaboratorija“ dalyvių geroji patirtis kuriant „pumpurines įmones“ (angl. spin-off)“.
L. Taparauskienė, R. Čiūtas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.

11.00 – „Integruota kenksmingų organizmų kontrolė – elektroninės paslaugos ūkiams optimalių sprendimų priėmimui“.
R. Petraitis, D. Ruzgienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
IV rūmų konferencijų salė.

11.00 – „Aktinidijų auginimo ir perdirbimo galimybės“.
V. Pranckietis, A. Paulauskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

11.30 – „Vandens ištekliai: tradicinis gyvenimo būdas ir visuomenės plėtra“.
O. Miseckaitė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.

12.00 – „Dekoratyvinių lapinių augalų – dvispalvių kaladžių auginimas ir dauginimas“.
S. Gliožeris, Aleksandro Stulginskio universitetas.
JTC šiltnamis.

12.30 – „Naujos galimybės išaugintam derliui išsaugoti (grūdai, daržovės)“.
A. Raila, H. Novošinskas, E. Zvicevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas, R. Kuprys, UAB „Ozono centras“.
IV rūmų konferencijų salė.

12.30 – „Cukrinių runkelių pasėlio produktyvumo optimizavimas naudojant biologinius preparatus ir bioorganines
trąšas“.
E. Jakienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

13.00 – „Sapropelio panaudojimas gyvulininkystėje ir kitose ūkio šakose“.
S. Mikulionienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, M. Žakevičius, UAB „Ecolotus“.
IV rūmų 211 aud.

14.00 – „Informavimo, mokymo ir konsultavimo aktualijos bei perspektyvos 2014-2020 m. laikotarpiui“.
Žemės ūkio ministerija, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.
IV rūmų konferencijų salė.

14.00 – „Pavasarinio žolyno tręšimo ir priežiūros ypatumai“.
E. Klimas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

15.30 – „Valstybinio socialinio draudimo aktualijos asmenims vykdantiems žemės ūkio veiklą“.
E. Šidlauskienė, D.Juozulevičienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.
IV rūmų konferencijų salė.

Balandžio 4 d. (penktadienis)

9.00 – „Kaimo plėtros inovacijų diegimo geroji patirtis – socialinių ūkių veikla, užtikrinanti jaunimo užimtumą ir
bedarbių socialinę reabilitaciją“.
J. Kulaitienė, R. Bleizgys, A. Amšiejus, R. Čiūtas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.

10.00 – „ASU – 90: knygos apie mokslininką ir visuomenės veikėją prof. Jurgį Krikščiūną pristatymas“.
A. Motuzas, J. Čaplikas, V. Bogužas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

10.00 – „Tiesioginės išmokos: šiandien ir po 2014 m.“
K. Anužis, Žemės ūkio ministerija.
IV rūmų konferencijų salė.

11.00 – „Šilto būsto iliuzija. Kiek tai kainuoja?“
R. Karvauskas, pastatų šiltinimo ekspertas, www.sandarusnamas.lt
IV rūmų 211 aud.

11.00 – „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimas bei ergonominių rizikos veiksnių valdymas“.
R. Vieraitienė, Valstybinė darbo inspekcija, K. A. Kaminskas, Lietuvos ergonomikos asociacija,
R. Butkus, Aleksandro Stulginskio universitetas.
II rūmų 204 aud.

11.00 – „Nevyriausybinių organizacijų kūrimas ir stiprinimas“.
J. Žukovskis, A. Slavickienė, V. Pilipavičius, Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 601 aud.

11.30 – „Syngenta“ naujienos bulvių apsaugai“.
A. Čepelė, J. Semaška, „Syngenta Agro Services“ AG atstovybė Lietuvoje.
IV rūmų konferencijų salė.

11.30 – „Mikotoksinų javuose problema ir rekomendacijos jos sprendimui“.
A. Mankevičienė, S. Supronienė, Žemės ūkio ministerija.
IV rūmų 204 aud.

12.00 – „VFL nuotekų valymo technologija – naujas šuolis kokybės link“.
A. Radzevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas, R. Kalina, UAB „August ir ko“.
III rūmų 324 aud.

13.00 – „Naujovės pluoštinių kanapių sektoriuje 2014 metais. Reglamentavimas, iššūkiai ir galimybės“.
S. Jankauskienė, E. Gruzdevienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, A. Osadčis, UAB „Kanapinė krautuvė“,
R. Saikevičiūtė, Lietuvos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija, V. Vingrienė, Žemės ūkio ministerija.
IV rūmų konferencijų salė.

13.00 – „ES parama miškų ūkiui 2014-2020 metais“.
D. Vaikasas, Aplinkos ministerija.
Centrinių rūmų 527 aud..

13.30 – „Fosforo, išsiplaunančio iš žemės ūkio plotų, sulaikymo technologijos“.
V. Gasiūnas, N. Bastienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

14.00 – „Šaknų augimo katalizatorius – (r)evoliucija žemės ūkyje“.
M. Vgoetz, Hanseplant.
IV rūmų 211 aud.

14.00 – „Ūkininkų ir kitų verslo subjektų finansavimo galimybės“.
J. Žukovskis, Aleksandro Stulginskio universitetas, A. Varanauskas, AB Medicinos bankas, G. Vičas, Šiaulių bankas.
III rūmų 601 aud.

15.00 – „Ūkio valdymo programa „e-Geba“ – nepamainomas įrankis inovatyviam ūkiui“.
S. Šilkaitytė, Ž. Kažukalovienė, A. Severinas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
IV rūmų konferencijų salė.

15.00 – „Naudingų dirvožemio mikroorganizmų (ypatingai arbuskulinių mikorizės grybų) vaidmuo žemės ūkyje“.
E. Sieverding, Štutgarto Hohenheimo Universitetas.
IV rūmų 204 aud.

15.30 – „Agroinovacijų ir kaimo plėtros naujovių diegimas 2014-2020 m. laikotarpiu – VVG bendradarbiavimo su
Aleksandro Stulginskio universitetu naujo turinio paieška“.
J. Čaplikas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.

Dalyvių sąrašas su stendų numeriais schemoje (išdidinsite paspaudę ant paveikslėlio):

parodos schema

Abara group C22
Agrilita F18
Agrimatco Vilnius D32
Agro birža E43
Agro namai E43
Agrochema E21
Agrodetalė A13
Agroinfo B9
Agroinžinerija E12
Agrokomfortas E10
Agrokoncerno technika A11, B12
Agrolinija F7
Agrolitimpex F41
Agroliux C62
Agromerz F11
Agronoja A6
Agropara D17, D35
Agropaslauga F8
Agroprimum F22
AgroSAC G4
Agroservisas LT A16
Agrosistemos B4
Agross F42
Agrotaka D19, D20
Agroteka A8
Agrovartai D9
Aksa C28
Akvasanita B21
Albert Berner A16
Aldilė F17
Aleksandro Stulginskio universitetas E30
Alginsta F39
Andrava D10
Artrasas C19
Arvi fertis C35, E34
AŠA F14
Audrokesta C13
August ir Ko B13
Auksarankiai C3
Autex Lietuva C70
Autobrava H2
Autotoja H8
Autoverslo automobiliai H4
Avotini Lietuva G11
Baltgina F34
Baltic invest D26
Baltic lube C69
Baltic seeds C61
Baltieva H7
Baltijos angarų servisas F6
baltjuta G12
Bauer Int C65, F43
Big Dutchman Pig Equipment GMBH E8
Bioenergy LT E29
Biohumus LT F4
Biržų žemtiekimas A14
Bokštuva C23
Borgalita C78
BTA Insurance Company SE filialas E3
Burbuliukas ir Co C64
Celsis C12
Cobb Baltic C81
Constech C24
Cosmica servisas B23
Dalaudas ir Co D40
Daniliškių autocentras G10
Dargesta C56
Deimena F19
DeLaval E31
Dezinfa F50
Di-arch G20
Dinapolis D22
Dojus agro A2
Donix C66
Dotnuvos projektai A1
Duguva F31
Dusetai B3
East west agro A15
Egzotika G1
Eko farm F20
Ekoagros E33
Ekoangarai F12
Elektra G. Plečkaičio C16
Eljunga B22
Elremta C67
Ežiukai E28
Feliksnavis C46
Finagro E43
Foresteka D33
Forestila D3
Fraktas G7
Galius-e C41
Galuotas D12
Gampre C40
Gardenis C37
GEA Farm Technologies E36
Genimpeksas F35
Gera vata G24
GGP F23
Ginalas E37, E47
Ginstata C75
Girilis G18
Gitana G16
Graderlitas D37, E14
Gratech D39
Gudino J. įmonė F15
Hanse Plant E39
Hidraulinės sistemos C5
Hidrobalt C10
Horo mechanika D27
Husqvarna Lietuva C20
iAgro E23
Inter-Silo E16
Intrac Lietuva B1
Irlida C29
Ivabaltė A4
Ivetra C71
Jedvardas B26
JMA Kaunas H6
Juodasis gintaras E11
Kad nebūtų šalta E9
Kajovika A13
Kauno hidrogeologija F51
Kauno kolegija E40
Kentek Lietuva C58
Klausk agronomo G58
Konekesko Lietuva D43
Konkordija F10
Krašto spauda C60
Kretingos grūdai C39
Krinona F2
Kustodija E26
Kvarcas C9
Labas ir ko F16
Latakko D5
Laumetris A10
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras E42
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija E24
Lietuvos ūkininkių draugija E1
Lietuvos ūkininkų sąjunga E43
Lietuvos veislininkystė F32
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba E25
Linas Agro E35
Line-x C72
Litechnija D23, D24
Litgenas B8
Litmepu G17
Liūdynė D8
Livila D13
Lytagra A3, A19
LNB Permix Plant E15
Maidina F46
Malsina F47
Mano ūkis E18
Manuli Fluiconnecto C11
Margučiai D31
Marijampolės pašarai C35
Mecro Technikonas B27, D38
Meistro kodas C45
Melvilus C63
Metallum novum C7
Metal-soliutions C49
Mexa D11
Mindema C53
Miškai Baltijos E6
Miško darbai D4
MMC Forest D33
Monier F5
Morionis C68
Moto Marine E38
Motorider F8
Mototecha C15
Narvija C48
Nirlita C21
Nortire C17
Oksvida C84
Optita F45
Ordo D15
Orestina F3
Originalios erfurto sėklos C54
Ortitas F33
Ozono centras G2
Padagas V.  ir Ko D21
Papilio kibirkštis F49
Pasvalio agrodileris D30
PGM technika C14
Pieno tyrimai E46
Pioneer Hi-Bred E20
Plastena C51, F24
Plastic formo B18
Pohjola Finance F30
Precision Farming F52
Preco G9
Prymo A4
Proagro C83
Prosangvis B25
Protingas ūkis C34
Pruszynski ir partneriai E4
Raimex C82
Raudonių ūkis F25
Relidita C2
Repulsus C36
Ryterna F13
Romudava D25
Ronika ir Ko G5
Rovaltra A12, D34
Ruukki Lietuva B14
Ruvera F1
Sabelija prekyba C31
Santera S.Videikio įmonė C1, F44
SCAFCO Grain Systems F29
SD prekyba C25
Sėklos C59
Senukų prekybos centras B16
Serpantinas D1
Silberauto h5
Silts nams F37, F48
Sinovada C27
Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje E45
slėnis nemunas E30
Solar C18
Soloservis D14
Sostena H3
Specagra A17, A18
Stronga B2
SV technika A7, B5, B11
Swedish transport technics C30
Šalvis B10
Šomis F9
Švari energija C44
Technikos prekyba ir nuoma F27
Technikos tiekimo kompanija A16
Technikos uostas G3
Timac Agro LT E44
Todesa E17
Tolvita B7
Tona dūmtraukiai C43
Tool marketing G13
Toverta C47
Traidenis B20
Transrental B19
Ūkininko patarėjas C32, E5, E32
Ukmergės staklės C26
Umega D41
Unipuras G14
Uponor F38
užgirių žūb d6
Vaderstad A5
Vaikis F21
Vartonas C38
Vetoil B28
VH Lietuva E41
Vidara B6
Vilagra B15
Vilkona G8
Vipakus C6
Vismas C79, G6
Vitera Baltic E13
VL Rental B28, C42
VR Group F36
Western Fabrication D18
Wielton S.A. D16
Witraktor D42
Wolf System F26
Žaibas A16, E19
Žaibosauga E7
Žalioji šiluma C55
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas E22
Ž. Ū. Projektai F40

Griežtai draudžiama kraštietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį be raštiško kraštietis.lt įkūrėjo sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti kraštietis.lt kaip pirminį informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią kraštietis.lt nuorodą.

Straipsnio žymos:

Komentarai (0)

Komentarų nėra


Rašyti komentarą

Už komentarų turinį tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę lankytojai, todėl kraštietis.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę. Mes pasiliekame teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus.

* - būtina užpildyti.


Visos teisės saugomos Visos teisės saugomos

Visos teisės saugomos. © 2014-2024 kraštietis.lt

Kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį galima tik gavus raštišką kraštietis.lt sutikimą.

krastietis.lt - Raseinių naujienos vertinamos 5.0 balais iš 5 , remiantis 32 skaitovų vertinimais.