Norite pranešti naujieną?
gitana@krastietis.lt

Nemokama reklama


Facebook draugai

Studijos Aleksandro Stulginskio universitete (0)

2014-06-05 23:56 | Arvydas Nekrošius

vejas

Agroenergetikos inžinerija

Šiuolaikinė energetika apima ne tik elektros gamybą ir paskirstymą, bet ir naujų energijos šaltinių paiešką, saulės, vėjo, vandens ir biomasės naudojimą energijos gavybai. Todėl šioje studijų programoje suteikiamos žinios padės plėtoti atsinaujinančios energijos gamybą ir naudojimą, energetinių išteklių taupymą. Studijų programos tikslas – parengti naujos kartos specialistus, gebančius projektuoti energetines sistemas, procesus ir įrenginius, automatizuoti ir valdyti technologinius procesus, diegti atsinaujinančios energijos šaltinius, analizuoti energetinių sistemų aplinkos taršą ir jos mažinimo galimybes.

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti elektros ir šiluminės energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo įmonėse, atsinaujinančios energijos jėgainių projektavimo, statybos ir aptarnavimo įmonėse, energetinio audito ir konsultavimo firmose, viešo administravimo įstaigose, energetinių sistemų ir įrangos gamybos bei montavimo įmonėse, mokymo ir mokslo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijas galėsite tęsti Energijos inžinerijos krypties magistrantūros studijų programose, taip pat yra sudaroma galimybė studijuoti ir kitose Technologijos mokslų srities krypčių magistrantūros studijų programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Airija, Anglija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Turkija, Vokietija.

Praktika

Studijų metu atliekamos elektros įrangos ir elektrosaugos (1 savaitė) ir agronomijos (1 savaitė) mokomosios praktikos. Technologinė praktika atliekama 4 semestre. Praktikos metu studentai susipažįsta su konkretaus objekto, kuriame montuojami elektros įrengimai ir instaliacija technine dokumentacija, darbų organizavimu, medžiagų tiekimu, brigados žmonių kvalifikacija, reikiamais įrankiais ir įranga (kėlimo mechanizamais, suvirinimo transformatoriais ir t.t.). Jie išmoksta montuoti elektros įrenginius ir instaliaciją tiek atvirai, tiek paslėptai: instaliacija plokščiu laidu ir kabeliu, instaliacija vamzdžiuose, instaliacija loveliuose, instaliacija ant lynų ir stygų, instaliacija ant ją palaikančių konstrukcijų (lovių, lentynų, kopetėlių ir t.t.), Taip išmoksta montuoti elektros apšvietimo įrenginius bei elektrines pavaras ir mašinas ir privesti prie jų galios bei valdymo instaliaciją, montuoti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti jo varžą, taip pat potencialų išlyginimo kontūrą, bei nuotiekio srovės relę, išsiaiškinti laidų ir kabelių markes,žinoti ir vykdyti elektrosaugos reikalavimus, mokėti naudotis saugumo technikos priemonėmis, išsiaiškinti kokių reikia dokumentų priduodant objektą eksploatacijon. Inžinerinė projektinė praktika atliekama 6 semestre. Prieš išvykdamas į inžinerinę projektinę praktiką, studentas turi numatyti bakalauro baigiamojo darbo kryptį. Praktikos metu studentas išmoksta praktiškai organizuoti elektros įrenginių techninį aptarnavimą, taikant teorines žinias tinkamai techniškai juos prižiūrėti, diagnozuoti jų gedimus bei nustatyti gedimų priežastis, diegti pažangias elektros įrenginių eksploatacijos ir remonto technologijas bei surenka duomenis baigiamajam darbui rengti.

 • Brandos egzaminai – Koeficientas
 • Matematika – 0,4
 • Lietuvių kalba – 0,2
 • Fizika – 0,2
 • Metinis pažymys – Koeficientas
 • Užsienio kalba – 0,2

Dėstomi dalykai

Bendrieji universitetinių studijų dalykai
Filosofija, Psichologija, Visuomenės raida, Užsienio kalba.

Studijų pagrindinės krypties dalykai ir su ja susiję dalykai
Matematika, Chemija, Fizika, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Medžiagotyra ir elektrotechninės medžiagos, Elektros įranga ir elektrosauga, Metrologija ir elektriniai matavimai, Techninė mechanika, Teorinė elektrotechnika, Elektros grandinių teorijos pagrindai, Termodinamika, Elektronika, Biosistemų elektrotechnologijos ir šviesos technika, Automatinio valdymo pagrindai, Šilumos energetika, Elektros energetika, Elektros mašinos, Energetinių sistemų projektavimas, Žemės ūkio technologinių procesų pagrindai, Galios elektronika, Šiluminiai varikliai, Žemės ūkio elektros pavaros, Žemės ūkio elektros sistemos ir tinklai, Agronomijos ir ekologijos pagrindai, Žmonių sauga, Specialybės užsienio kalba, Specialybės lietuvių kalba, Ekonomikos, vadybos, teisės pagrindai. Atliekama Technologinė praktika (7 ECTS).

Gilesnės specializacijos (Atsinaujinančioji energetika) studijų dalykai
Atsinaujinančioji energetika, Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Studento pasirinkimui siūlomi alternatyvieji dalykai (10 ECTS): Geotermijos energetika, Saulės energetika, Vėjo ir vandens energetika (iš šių trijų renkasi vieną), Biodegalų energetika, Biodujų energetika, Kietojo biokuro energetika (iš šių trijų renkasi vieną). Atliekama Inžinerinė – projektinė praktika (5 ECTS) ir rengiamas baigiamasis darbas (12 ECTS).

Laisvai pasirenkamieji dalykai
Šie dalykai skirti laisvam studento pasirinkimui. Juos studentas renkasi iš universitete pasiūlyto dalykų sąrašo, yra galimybė rinktis ir kituose universitetuose.

biomase

Biomasės inžinerija

Pastaruoju metu biomasė vis labiau naudojama šilumos, elektros, kuro, biopolimerų ir kitų ne maisto produktų gamybai. Tai plačiausiai paplitęs ir universaliausias atsinaujinantis gamtinis išteklius, reikalaujantis specialių žinių jo panaudojimui. Žemės ūkio inžinerijos, Miškų ir ekologijos, Agronomijos fakultetų kuruojama Biomasės inžinerijos studijų programa skirta rengti atsinaujinančių žaliavų ir bioenergijos srities specialistus, turinčius inžinerijos žinių ir gebančius valdyti žaliavų srautus bei technologinius procesus, organizuoti biomasės gamybą bei konversiją, mažinant tradicinių gamtinių išteklių vartojimą ir žalingą poveikį aplinkai.

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti biomasės auginimo, paruošimo ir konversijos – biodujų, biokuro, biodegalų ir biomedžiagų gamybos, įmonėse, šilumos ir elektros gamybos bei tiekimo įmonėse, konsultavimo tarnybose ir projektavimo biuruose, mokymo, mokslo ir viešojo administravimo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijas galėsite tęsti Gamtos išteklių technologijų krypties magistrantūros studijų programose, taip pat yra sudaroma galimybė studijuoti ir kitose Technologijos mokslų srities krypčių magistrantūros studijų programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė rinktis studijas iš šiuo metu pasirašytų dvipusių ERASMUS mainų sutarčių tarp Lietuvos žemės ūkio universiteto ir 71 Europos universiteto, kurie yra Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Turkijos Vokietijos šalyse.

Praktika

Studijų metu atliekamos agronomijos (2 savaitės) ir miškų ūkio (1 savaitė) mokomosios praktikos bei technologinė (5 savaitės) ir inžinerinė projektinė praktikos (7 savaitės) žemės ir miškų ūkio įmonėse, atsinaujinančių žaliavų ir bioenergijos gamybos firmose arba mokslo ir mokymo įstaigose. Technologinės praktikos tikslas – pagilinti ir įtvirtinti žinias, įgytas studijuojant pirmo – antro kurso studijų krypties dalykus, įgyti praktinius, kvalifikacinius įgūdžius biomasės auginimo, derliaus nuėmimo, žemės bei miškų ūkio materialinio – techninio aprūpinimo, biomasės logistikos klausimais. Inžinerinė projektinė praktika atliekama baigus 6 semestrą ir pasirinkus baigiamojo darbo sritį. Jos metu studentas vysto biomasės gamybos, perdirbimo ir konversijos praktinius-profesinius įgūdžius, atlieka technologinio proceso analizę ir surenka baigiamajam darbui reikalingus duomenis.

 • Brandos egzaminai – Koeficientas
 • Matematika – 0,4
 • Lietuvių kalba – 0,2
 • Fizika – 0,2
 • Metinis pažymys – Koeficientas
 • Užsienio kalba – 0,2

Dėstomi dalykai

Bendrieji universitetinių studijų dalykai
Filosofija, Psichologija, Visuomenės raida, Užsienio klaba.

Studijų krypties ir su ja susiję dalykai, praktikos, baigiamieji atsiskaitymai
Matematika, Fizika, Chemija, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Bendroji termodinamika, Elektrotechnika, Konstrukcinės medžiagos, Techninė mechanika, Gamtiniai ištekliai, Augalų biologija, Agronomijos pagrindai, Miškų ūkio pagrindai, Energetinių žolinių ir sumedėjusių augalų auginimo technologijos, Biomasės auginimo ir nuėmimo technika, Biomasės konservavimas ir sandėliavimo sistemų inžinerija, Biosklaidžios atliekos, Biomasės konversijos pagrindai, Mikroorganizmų biologija ir biotechnologija, Cheminiai ir biocheminiai perdirbimo procesai, Biomasės perdirbimo technologiniai procesai, Technologinių sistemų projektavimas, Elektronika ir automatika, Bendroji ekologija ir aplinkosaugos pagrindai, Žmonių ir mašinų sauga, Specialybės užsienio kalba, Specialybės lietuvių kalba, Ekonomikos ir finansų pagrindai, Vadybos ir teisės pagrindai. Atliekama Technologinė praktika ir Inžinerinė projektinė praktika (7 ECTS) bei rengiamas baigiamasis darbas (12 ECTS).

Gilesnės specializacijos dalykai
Iš keturių dalykų derinių, pasirenkamas vienas
Biodujų Konversijos inžinerija – biodujų inžinerija (7 ECTS), Šilumos, elektros ir dujų tiekimo sistemos (5 ECTS), Biodujų naudojimo technologijos (4 ECTS)

Kietojo biokuro Konversijos inžinerija – biokuro inžinerija (7 ECTS), Šilumos, elektros ir dujų tiekimo sistemos (5 ECTS), Biokuro paruošimo konversijai energetinis vertinimas (4 ECTS)

Biodegalų – biotepalų Konversijos inžinerija – biodegalų ir biotepalų inžinerija (7 ECTS), Vidaus degimo varikliai (5 ECTS), Triboinžinerija (4 ECTS)

Biomedžiagų Konversijos inžinerija – biomedžiagų inžinerija (7 ECTS), Medžiagu apdirbimo būdai ir technologijos (5 ECTS), Biomedžiagų utilizavimas (4 ECTS)

Laisvai pasirenkamieji dalykai
Šie dalykai skirti laisvam studento pasirinkimui. Juos studentas renkasi iš universitete pasiūlyto dalykų sąrašo, yra galimybė rinktis ir kituose universitetuose.

Privalumai

ASU išskirtinumas – kompaktiškas ir jaukus studentiškas miestelis, įkurtas neurbanizuotoje teritorijoje šalia Kauno miesto. Universiteto miestelį supantys natūralūs plotai kuria malonią, sveiką ir saugią erdvę darbui bei poilsiui. Čia galima džiaugtis Kamšos draustiniu, Nemuno slėnio laukais, plačiomis laukų erdvėmis.

Akademiniame miestelyje sudarytos visos sąlygos gyventi ir ilsėtis. Yra pakankamai viešojo maitinimo įstaigų, parduotuvių, buitinių paslaugų teikėjų. Universiteto teritorijoje veikia du pirminės sveikatos priežiūros centrai. Šalia bendrabučių yra didžiausias Lietuvoje lauko sporto aikštynas. Saugomos ir viešos automobilių stovėjimo aikštelės tenkina studentų ir darbuotojų poreikius. Geras susisiekimas su Kauno miestu leidžia greitai pasiekti miesto centrą, poilsio, pramogų ir kitus objektus. Į Kauno autobusų ir geležinkelio stotis veža 18 autobusas ir 56 mikroautobusas, o 81 mikroautobusas– pro Kauno klinikas į Šiaurės prospektą. Taip pat Universitetas yra šalia tarptautinės magistralės Via Baltica ir tik keletas kilometrų nuo automagistralės Vilnius – Klaipėda. Miestelyje nėra transporto grūsčių, visuomet būna laisvų vietų automobiliui pastatyti.

Vieta ASU bendrabučiuose, esančiuose šalia mokomųjų korpusų, suteikiama visiems to pageidaujantiems Universiteto studentams. Pirmakursiai turi pirmumą apsigyvenant bendrabutyje. ASU – vienintelis tokias sąlygas suteikiantis universitetas Lietuvoje. Šiuo metu bendrabučiuose yra daugiau nei 2400 vietų; juose gyvena dieninių ir neakivaizdinių studijų studentai.

Pirmojo kurso studentams bendrabučiai skiriami jau rugpjūčio mėnesį.

Bendrabučių kambariuose gyvena po 2-3 studentus. Bendrabučiai nuolat atnaujinami. Vienas iš jų yra viešbučio tipo: jame gyvena daugiau patogumų ir prabangos pageidaujantys studentai. Visuose bendrabučiuose įrengtos interneto prieigos. Kasmet puoselėjama ir gražinama bendrabučių aplinka.

Universiteto teritorijoje yra įrengta pakankamai saugomų ir viešų automobilių stovėjimo aikštelių.

ASU absolventai, tapę stambių, inovatyvių įmonių ir bendrovių savininkais ar vadovais, dirbantys pirmaujančiose šalies įmonėse ir organizacijose, nenutraukia ryšių su savąja Alma Mater, o tampa ištikimiausiais Universiteto rėmėjais. Jiems prisidedant atnaujinamos auditorijos, įrengiamos modernia technika aprūpintos laboratorijos, tvarkoma aplinka. Jų vadovaujamose įmonės ASU studentai atlieka praktikas, o baigusieji – randa darbo vietas. Apie 70-80 proc. ASU absolventų įsidarbina pagal įgytą profesiją.

Stipendijos

Aleksandro Stulginskio universitete veikia studentų finansinio skatinimo ir paramos sistema. Geriausiai besimokantiems studentams mokamos skatinamosios stipendijos.

Už išskirtinius pasiekimus studijose ir visuomeninėje veikloje skiriamos vardinės stipendijos (pvz., Lietuvos prezidento A. Stulginskio, Amerikos lietuvių fondo, kitos specialios stipendijos).

Daugėja studentų, gaunančių įmonių stipendijas pagal trišales sutartis.

Vienkartinės stipendijos yra mokamos studentams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų visuomeninėje veikloje, sporte, meno kolektyvuose.

Studentai kurių materialinė padėtis sunki, gali gauti socialines stipendijas, kurias skirsto Mokslo ir studijų fondas.

Studijų įmokos

Universitetas gali suteikti paramą studentams našlaičiams ir neįgaliems studentams, sudaro galimybę studijų įmoką mokėti dalimis.

Visi Universiteto studentai turi galimybę gauti paskolą gyvenimo išlaidoms ir studijų įmokoms padengti.

Daugiau informacijos: http://www.asu.lt/

Studijų kainos, kompensavimai ir nuolaidos: http://www.asu.lt/noriu_studijuoti_lzuu/lt/55011

Aleksandro Stulginskio Universitetas

Griežtai draudžiama kraštietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį be raštiško kraštietis.lt įkūrėjo sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti kraštietis.lt kaip pirminį informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią kraštietis.lt nuorodą.

Komentarai (0)

Komentarų nėra


Rašyti komentarą

Už komentarų turinį tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę lankytojai, todėl kraštietis.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę. Mes pasiliekame teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus.

* - būtina užpildyti.


Visos teisės saugomos Visos teisės saugomos

Visos teisės saugomos. © 2014-2024 kraštietis.lt

Kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį galima tik gavus raštišką kraštietis.lt sutikimą.

krastietis.lt - Raseinių naujienos vertinamos 5.0 balais iš 5 , remiantis 32 skaitovų vertinimais.