Norite pranešti naujieną?
gitana@krastietis.lt

Nemokama reklama


Facebook draugai

Lazda turi du galus (0)

2015-10-23 18:49 | Airinas Jermolajevas

uuNors jau praėjo beveik du metai nuo tos nelemtos dienos kuomet Nemakščių gyventojas, buvęs agronomas mirė nesulaukęs savo šeimos gydytojos pagalbos, jo artimieji vis dar negali užmiršti šios netekties. Pagaliau, besiklausydami įvairių interpretacijų dėl šio įvykio, nori ramybės ir kad būtų šioje istorijoje padėtas taškas.

Pagalbos nebuvo

2013 metų lapkričio 5 rytas Bagdonų namuose prisimenamas ligi šiolei. Anuomet Edmundas Bagdonas užgeso savo namuose, raudant sukrėstai sutuoktinei, kuriai, deja, nepavyko prisišaukti medikų pagalbos, nors ambulatoriją ir nelaimės vietą teskyrė vienas kilometras.

Užspringęs 61 metų vyras mirė savo sutuoktinės Stefanijos Bagdonienės akyse. Pastaroji, puolusi į paniką paskambino Nemakščių vaikų darželyje ūkvede dirbančiai E. Bagdono pusseserei J. Šarlauskienei, kuri nedelsdama ėmėsi veiksmų. Pastaroji nusprendė skambinti ne į Greitosios pagalbos tarnybą, kuri yra 25 kilometrai nuo Nemakščių, bet į šalia įsikūrusią gyvenvietės ambulatoriją.

Nors atsiliepė medikė Virginija Čiučiulkienė, ji pagalbos teikti neskubėjo, o tik pasakė, kad reikia skambinti greitajai medicinos pagalbai, nes ambulatorijos automobilis išvykęs į Raseinius ir grįš tik 14 valandą. Pagal jos pačios įvestą tvarką kiekvieną antradienį į Raseinius buvo vežami iš žmonių tyrimams paimti kraujo mėginiai.

uuuuuBandė suteikti pagalbą

Tuo metu, atsitiktinai pokalbį nugirdo Ramūnas Mockevičius, kuris iš karto pasiūlė pats nuvežti gydytoją pas Bagdonus. J. Šarlauskienė paprašė vyro nuvažiuoti prie ambulatorijos ir vėl paskambo gydytojai. Tačiau medikė ir vėl nepanoro padėti, pasakiusi, kad reikia skambinti greitajai, nes tai yra ne jos sritis.

R. Mockevičius prie ambulatorijos pralaukė apie tris minutes. Nesulaukęs pagalbos iš Nemakščių ambulatorijos, R. Mockevičius nuskubėjo pas Bagdonus ir darė besigaluojančiam vyrui širdies masažą. Per tą laiką buvo iškviesta ir greitoji medicinos pagalba. Medikai atskubėjo po 20 minučių, tačiau E. Bagdono išgelbėti jau nepavyko.

Teisinosi nesusikalbėjimu

Pati Virginija Čiučiulkienė primygtinai tvirtino, jog įvyko nesusikalbėjimas, ir tai lėmė tragišką baigtį. Anot jos skambinusi moteris jai tik tepasakė, jog Bagdonas kosi. Todėl medikė nematė tokios didelės svarbos, nes skambinę nenusakė situacijos skubumo, sudėtingumo.

Kalbėdama apie Bagdono mirtį gydytoja teigė, jog tai pirmiausia buvo nelaimingas atsitikimas, o tokiu atveju pirmiausiai reikia kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Argumentai neįtikino

Tačiau tokie argumentai neįtikino Bagdono artimųjų. „Niekas iš artimųjų nekaltina gydytojos dėl E. Bagdono mirties. Tai buvo nelaimingas atsitikimas“, kalbėjo Akvilė Juškienė. „Tačiau sakyti, kad tai ne šeimos gydytojo sritis ir nesuteikti žmogui pagalbos – nedovanotina. Medikas, darbo metu, neturėtų atsisakyti vykti padėti nelaimės ištiktam žmogui. Teisės aktai, kiek žinau, numato, kad esant sunkiai ligonio būklei šeimos gydytojas privalo nedelsiant suteikti būtinąją medicininę pagalbą. O toks gydytojos poelgis, mano nuomone, yra paprasčiausia žmoniškumo stoka“.

Teisinimasis nesusikalbėjimu, atrodo silpnas ir VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovei Violetai Užringienei. „Komisiją tyrimo metu išsiaiškino ir kas kalbėjo, ir kiek tie pokalbiai užtruko, ir iš kur buvo skambinta. Gydytoja V. Čiučiulkienė teisinosi, kad įvyko nesusikalbėjimas, tačiau per 20 sekundžių trukusį pokalbį, juk galima paklausti ir geriau išsiaiškinti esamą situaciją. Taip, nesusikalbėjimas visada gali būti, tačiau medikas yra tos profesijos atstovas, kuris turi greitai priimti sprendimus. Jei paprastas, atsitiktinis žmogus sugebėjo greitai susiorientuoti situacijoje ir nuvyko gelbėti žmogaus, tuo tarpu profesionalus gydytojas to padaryti nesugebėjo, tai kažkas yra negerai. Ji netgi neišėmė E. Bagdono ambulatorinės kortelės, kad užregistruotų iškvietimą“.

Prisiminė ir buvusi direktorė

V. Čiučiulkienę, kaip itin savotišką asmenybę prisiminė ir buvusioji PSPC vadovė Sofija Šneiderienė. „Ji buvo įdarbinta už ketvirtį etato. Jos ankstesnis darbas buvo susijęs su vaistais. Buvo priimta dirbti. Vėliau panoro dirbti už visą etatą, bet aš nors ir išdirbau 45 metus, tokio žmogaus kaip Virginija niekada nesutikau“, – kraipė galvą S. Šneiderienė. Pasak buvusios direktorės gydytoja pirmiausia pradėjo skųstis slaugytoja Daiva Dirmeikiene, nors pastaroji ten buvo pradirbusi 23 metus ir jokių priekaištų dėl jos darbo nebuvo. Vėliau Daiva buvo perkelta į PSPC, kur yra visų mylima ir gerbiama.

„Vėliau Virginijai pradėjo kliūti ir valytoja, tad nusprendžiau patikrinti, kas ten darosi tokio. Todėl užsukau ryte, o jos darbo vietoje nebuvo. Sulaukiau jos tik gerokai vėliau. Ji pasiteisino, kad buvo išvykusi pas pacientą, bet įvykio tuo metu užregistruota nebuvo, ir tik vėliau jis buvo užregistruotas. Galiausiai apsilankiau ir Blinstrubiškių senelių globos namuose, kur ji irgi buvo įsidarbinusi, tačiau man pasakė kad ji ten irgi retai apsilanko. Iš darbo Blinstrubiškių senelių globos namuose išėjo savo noru. Tai kokio dar galima ieškoti susidorojimo. Iš darbo Nemakščių ambulatorijoje irgi išėjo savo noru, apskelbdama visiems , kad tai politinis susidorojimas su ja,“ – tikino buvosi direktorė.

Apolitiški

V. Čiučiulkienė įžvelgė politikų kurstymą ir bandymą susidoroti, nes tuo metu tarp Raseinių rajono politikų vyko aštrūs debatai dėl medicinos punktų pertvarkos. Negano to, anuometinis Raseinių rajono savivaldybės Tarybos sveikatos komiteto pirmininkas Česlovas Kenstavičius gavo anoniminį laišką, kurio autorius sielojosi dėl Nemakščių ambulatoriją palikusios gydytojos Virginijos Čiučiulkienės ir kaltino PSPC direktorę Violetą Užringienę ir neįvardytą politikę, tuo kad išvijo gydytoją.

Tačiau Bagdono artimieji teigia esantys apolitiški. „Ji kalba apie tai, kad čia politiniai dalykai, kad su ja susidorota, tačiau mes patys esam apolitiški, o kai kurie iš mūsų net priklauso tai pačiai politinei jėgai kaip ir pati V. Čiučiulkienė“, – tvirtino A. Juškienė. „Kuo čia dėta politika? Faktas tas, kad žmogus mirė, o artimieji negalėjo prisišaukti pagalbos. Čia ir yra visa esmė.“

Pasak jos, buvo raštu kreiptasi į Nemakščiuose gyvenančią Raseinių rajono Tarybos narę, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narę Aldoną Ona Radčenko, tam, kad ateityje tokių baisių nesusipratimų nepasikartotų.

„Patį politinį triukšmą inicijavo ir globojo 2 buvę Tarybos nariai nemakštiškiai, o jiems talkino buvęs Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas ir komiteto narys. Visi keturi opozicijos nariai. Ot čia ir visa politiką, užgožianti žmogiškumą. O politikos sveikatos apsaugoje neturi būti,“ – prisiminė Tarybos narė Aldona Radčenko , šiuo metu – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Politinio susidorojimo neįžvelgė ir VŠĮ Raseinių PSPC vadovė. „Tiesiog gavome skundą, kad specialistas kilus kritinei situacijai, nieko nedarė. Surinkome visą medžiagą, kurią perdavėme komisijai, ir komisija apklausė šio skaudaus įvykio liudininkus. Galų gale yra ir V. Čiučiulkienės automobilis, kuriuo ji kas dieną iš Kauno važiuodavo į darbą, tačiau nuvažiuoti to 1 kilometro tą nelemtą dieną nesugebėjo. Kai yra tokia situacija, ją reikia tirti“, – teigė V. Užringienė. „O dabar V. Čiučiulkienė mėgaujasi pergale prieš bandymą su ja politiškai susidoroti, bet man tokios kalbos skamba makabriškai. Tokiais dalykais tu negali didžiuotis, nes galų galiausiai mirė žmogus. Aš esu pareigos žmogus ir negaliu į tokį įvykį pažiūrėti pro akis.“

Iš darbo išėjo savo noru

V.Užringienė dar kartą visiems priminė, kad gydytoja V.Čiučiulkienė išėjo iš darbo Nemakščių ambulatorijoje savo noru. Ir visai ne tiesa, kad jai buvo daromas spaudimas, kad atlyginimas sumažintas iki slaugytojos atlyginimo dydžio, nes atlyginimas tapo toks, kaip ir kitų gydytojų, tiesiog taip susiklostė, kad gydytoja prarado dalį pacientų, todėl sumažėjo ir atlyginimas.

Pasak jos, kol Blinstrubiškių senelių globos esančių senukų sveikata rūpinosi gydytoja V.Čiučiulkienė, tol ji turėjo gan didelį pacientų skaičių, lėmusį ir didelį atlyginimą. Tačiau gydytoja prarado apie 200 senelių globos namuose turėtų pacientų. Jai iš darbo išėjus savo noru, šie atiteko naujai gydytojai.

„Yra įstaigoje galiojanti darbo apmokėjimo tvarka, parengta pagal galiojančius teisės aktus, ir konkrečiai nurodyta, koks turi būti prisirašiusių pacientų skaičius vienokio ar kitokio dydžio atlyginimui gauti. Saviveiklai čia vietos nepalikta“, – sakė VŠĮ Raseinių PSPC direktorė V.Užringienė.

Nori padėti tašką

„Galiausiai akreditavimo komisijos išvada: įstaigos buvo padaryta klaida, nes gydytoja neįvykdė to ką ji turėjo padaryti. Džiūgauti ir spaudoje kažkokiomis „pseudopergalėmis“ (teismas panaikino V. Čiučiulkienei skirtą nuobaudą – papeikimą, kuri būtų pati pranykusi per dvigubai trumpesnį laikotarpį) turėtų būti mažų mažiausiai gėda, nes savo pareigos ši ponia taip ir neatliko, o tai liks jos autobiografijoje ir atmintyje visam gyvenimui. Kalbu apie tai norėdama padėti tašką šioje istorijoje“, – teigė V. Užringienė.

Jai pritarė ir A. Juškienė, sakydama, kad „tai ne politinis šou – tiesiog praėjus 2 metams vis dar nemalonu prisiminti šią istoriją. Mes nenorime kerštauti, tiesiog norisi patvirtinti tiesą, o mes ją žinome jau nuo pat pradžių ir tikime , kad jokiai kitai šeimai neteks patirti to, ką teko patirti mums. Aš užbaigiu taip –šioje istorijoje turi būti padėtas taškas. Doras, tikintis žmogus, padaręs kitam blogo negalės ramiai ir įprastai gyventi. Lazda turi du galus. Manau, kad gyvenimas viską sudėlios į savo vietas“.

 

Gediminas Kučinskas

alioraseiniai

Griežtai draudžiama kraštietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį be raštiško kraštietis.lt įkūrėjo sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti kraštietis.lt kaip pirminį informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią kraštietis.lt nuorodą.

Straipsnio žymos:

Komentarai (0)

Komentarų nėra


Rašyti komentarą

Už komentarų turinį tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę lankytojai, todėl kraštietis.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę. Mes pasiliekame teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus.

* - būtina užpildyti.


Visos teisės saugomos Visos teisės saugomos

Visos teisės saugomos. © 2014-2024 kraštietis.lt

Kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį galima tik gavus raštišką kraštietis.lt sutikimą.

krastietis.lt - Raseinių naujienos vertinamos 5.0 balais iš 5 , remiantis 32 skaitovų vertinimais.