Norite pranešti naujieną?
gitana@krastietis.lt

Nemokama reklama


Facebook draugai

Irena Vasinauskaitė. Kas baisiau už džihadą? (3)

2015-12-01 12:16 | krastietis.lt

Su didžiausiu rūpesčiu domimės, kas vyksta Sirijoje, užjaučiame meilės miesto – Paryžiaus – žmones, nes didis skausmas – prarasti artimuosius, kai nesitiki, kad būtent tavąjį likimą sudarkys teroro aktas, kai nė nedrįsti įgarsinti žinios, kad Trečiasis Pasaulinis karas jau už kiemo vartų…

Klausomės politologų vertinimų, kur kiekvienas, priklausomai nuo to, kas yra jo darbdavys, kašpirovskišku balsu įteiginėja auditorijai savąją versiją apie tai, kaip vertintini ES, JAV ar Rusijos veiksmai dar kartą persidalijant pasaulį, nors visai neaišku, ar kas liks ir išliks po grėsmingų dalybų.

O kur dar anekdotinės situacijos Lietuvoje, kai nebesibodima modeliuoti viešųjų ryšių situacijų, kai pasitelkiami mažne trys tūkstančiai tvarkos sergėtojų, gaudančių vieną beveik narkomaną Igorį, matyt, surakintą kalinių iš duonos pagamintais antrankiais, tačiau ginkluotą 1963 metų gamybos kalašnikovu, kuriuo, kaip aiškėja jau vėliau, mūsų policija turėjo stabdyti teroristus…

Ar visi tie vietiniai spektakliai tik dėl to, kad būtų tėkšteltas dar vienas potėpis naujojo tautos gelbėtojo mažybine pavarde portretui bei uždėtas paskutinysis kryželis ant „le-va-ta“ politikės karjeros?

Brangus malonumas. Gerai dar, jog viso šio peizažo fone Lietuvos Dalia pasižadėjo užtarti žodį už basakoję mūsų valstybės policiją, kad 2016 metų biudžete VRM struktūrų biudžetas būtų sotesnis.

Taigi, kai tiek svarbių įvykių pasaulyje ir Lietuvoje, kas bepastebės baisesnes grėsmes mūsų Tautai nei džihadas: totalinį alkoholizmą, svaigalų platintojų lobizmą bei laisvo žodžio apribojimus. Prasigėrusi Tauta – mirusi Tauta, užčiauptas pilietis – mankurtas.

Negi liberaliųjų kreipimųsi priedermė – ginti alkoholio lobistus ir užčiaupinėti blaivybės puoselėtojus?

Šitą temą man pasiūlė atsitiktinumas: Šiaulių miesto autobusų stotyje nuo žemės pakėlusi laikraštį „Mūsų Raseiniai“, pirmajame puslapyje pamačiau įdomią nuotrauką ir straipsnį intriguojančiu pavadinimu „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“

Perskaičiau ir … tapau virtualia detektyve.

Siužetas toks: išsiaiškinau, kad kilnius Raseinių rajono savivaldybės ketinimus rimtai blaivinti Tautą pristabdė vietinis … liberalusis jaunimas, nes prieš lemiamąjį Tarybos posėdį raštu kreipėsi merą ir Tarybos narius.

Tuomet Raseinių rajono liberaliojo jaunimo Veidaknygėje susiradau dokumentą [pridedamas], kad galėčiau įsitikinti, ar tikrai jų tekstas vertas Nijolės Petrošiūtės komentarų. Beveik neabejojau, kad per 40 metų autorinį-kūrybinį stažą turinti moteris veltui energijos neeikvoja ir savo nuomonę aktyviai gina tik tuomet, kai šimtu procentų mano esanti teisi. Juolab, kad ir tema aktuali, – svaigalai užvaldė visus mūsų Tautos socialinius sluoksnius. Smegenų ląsteles alkoholiniais gėrimais niokoja net 7–10 metų vaikai. O pirmą kartą svaigalų jie paragauja stebėdami suaugusiuosius, matydami jų elgesį.

Neslėpsiu – Raseinių rajono liberaliojo jaunimo tekstas mane pribloškė. Pačią „brandžiausią“, mano manymu, trafaretinę agitaciją už pijokystės plėtrą nutariau net pacituoti: „Verta paminėti ekonominius bei finansinius tokio draudimo rezultatus. Pirmiausia, sprendimas riboti alkoholio pardavimą palies smulkiuosius verslininkus ir investicijas į jų gaminamą produkciją [– taip reiškiamas autorės nusistebėjimas]. Verslininkams, didžiąją pelno dalį gaunantiems iš renginių metu parduodamos produkcijos, tai reikš darbo vietų mažinimą, galimybių plėsti verslą mažėjimą bei galimą bankrotą. Visų antra, tai mažins savivaldybės ir bendrai valstybės įplaukas į biudžetą, kurių dėka yra finansuojami ir socialiniai, ir infrastruktūriniai projektai.“

Jaunimas mokosi stropiai – panašias kalbas esu ne kartą girdėjusi liejantis iš LR Seimo tribūnos, kai buvo svarstomos alkoholio prekybą ribojančios įstatymų pataisos.

Nusprendusi būti tokia pat sąžininga ir tyra kaip Raseinių liberalioji jaunuomenė, pratęsiu tų „vargšų“ verslininkų sąrašą, kurie irgi mažiau beuždirbs: ritualinių paslaugų įmonės – lietuviškieji frank-krukai, krematoriumai, laidotuvių vainikus pinančios artelės, gedulingus pietus ruošiančios įmonės, ortopedinę įrangą ar invalidų vežimėlius gaminančios įstaigos ir t.t., ir pan.

Beje, kreipimosi kalba, rašto stilistika, reikalauja atskiro kalbininkų įvertinimo, bet Raseinių pedagogams, mokiusiems lietuvių kalbos dokumento Raseinių rajono savivaldybei autorius, raustelėti vertėtų…

Raseinių rajono politikų ketinimai – visuose be išimties sambūriuose, kur tik dalyvaus nepilnamečiai, uždrausti prekybą svaigalais – atitiko laikmečio dvasią, tačiau daryti įtaką apsisprendusios liberaliosios jaunuomenės organizacijos nutarė, jog pijokauti bus draudžiama tik valstybinių bei dviejų religinių – Šilinių ir Žolinės – metu. Dabar iki apalpimo galima spėlioti, kuris LR Seimo narys ar ties bankroto bedugne atsidūrusi jo žmona Raseinių krašte turi parduotuvių, išsilaikančių tik ant butelio kamščio?

Beje, Raseinių rajono alkoholio platinimo lobistai neapsiribojo vien Tarybos sprendimo „patobulinimu“ sau naudinga linkme. Vietinis liberalusis jaunimas žengtelėjo dar toliau – parašė skundą Visuomenės informavimo etikos komisijai dėl N.Petrošiūtės publikacijos „Liberalusis jaunimas be svaigalų švęsti negali?“ – mat ši, jų teigimu, neva „trikdo asociacijos veiklą, neigiamai apibūdina asociacijos narius, klaidina visuomenę“ [dokumentas pridedamas].

kas_baisiau_uz_dzichada_1

Ilgai ieškojau, tačiau taip ir neradau N.Petrošiūtės straipsnyje pasisakymų, nukreiptų prieš organizacijos veiklą ar prieš asociacijos narius. Autorė tik analizuoja kreipimosi tekstą. Tačiau jeigu du asmenys – Agnė Greičiūtė ir Arnas Zmitra, pasirašiusieji už šiuos dokumentus, Raseinių valdžiai ir yra sutrikusi asociacija, blaivių autorės straipsnio minčių neigiamai paveikta, tuomet tenka suabejoti Lietuvoje vis populiarėjančiomis liberaliosiomis vertybėmis.

Visa ši istorija verčia susimąstyti – kažkodėl kreipimąsi parašyti gali kiekvienas, o jau tokio rašinėlio analizė – etikos pažeidimas, vertas kokio nors represinio darinio dėmesio. Jeigu taip, nedrįsčiau ginčytis su tais, kurie teigia, jog ir Josifas Visarionovičius buvo liberalus…

Nuostabą kelia ir tai, kad Visuomenės informavimo etikos komisija, nežinia kuo vadovaudamasi, Nijolės Petrošiūtės publikacijoje „aptiko“ ir kitokių, nei liberalieji jaunuoliai manė bei nurodė, pažeidimų, mat autorė, turėdama prieš akis 2,5 lapo Raseinių liberaliojo jaunimo kreipimosi tekstą, … nepasiteiravo dar kartą jų nuomonės.

kas_baisiau_uz_dzichada_5

„Mūsų Raseinių“ redakciją, kuri nepriklauso nė vienai iš Visuomenės informavimo etikos asociaciją įsteigusiųjų organizacijų, pasiekė gana keisto turinio raštas [pridedamas]. Jį perskaičiusi be galo apsidžiaugiau: gerai, kad tokių „etikmat“ nebuvo tuo metu, kai Kristijonas Donelaitis „Metus“ rašė – unikalus šedevras mūsų dienų, ko gero, būtų nepasiekęs. Spręskite patys:

Tas durnas kalbas visi girdėdami būrai / Gėdėjos; bet Pričkus jam drąsa pasakydams: / „Eik, – tarė, – šūdvabali! kur šūdvabaliai pasilinksmin. / Juk tu jau su savo namais, kasmets šūdinėdams, / Sau ir mums, lietuvninkams, padarei daug gėdos. / Aš, kad man skvieruot pons amtsrots urdelį siuntė, / Tau, žinai, daugsyk taipo per nugarą drožiau, / Kad iš skrandos tavo senos sklypai pasidarė. / O kieksyk tave vakmistras kone visą nulupo / Ir tu raišėdams vos vos į baudžiavą traukeis. / Neprieteliau! tu, lėbaudams ir vis smaguriaudams, / Lauką su tvoroms ir namą visą suėdei; / O dar ir savo vaikesčius pagadint nesigėdi? [K.Donelaitis. „Metai“]

O jeigu kalbėtume rimčiau, tai nežinia, kodėl komisijai pasirodė, kad autorė pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalį, t.y. kodėl jie mano, jog žurnalistė nesuteikė galimybės kritikuojamam asmeniui pasakyti savo nuomonę, paneigti klaidingą informaciją ir pan. Juk analizuotame kreipimesi išguldyta būtent jų – liberaliųjų jaunuolių – nuomonė? Galų gale – o kokie kodeksai draudžia N.Petrošiūtei pasakyti savo nuomonę apie Raseinių liberaliojo jaunimo užrašytą nuomonę?… Juk būtent rajono valdžiai skirtą dokumentą ir pakomentavo daugiau nei 40 metų autorinį-kūrybinį stažą turinti N.Petrošiūtė straipsnyje „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“.

Taigi, kokios ir kieno dar nuomonės reikėjo pasiteirauti? Ir ko reikėjo atsiklausti, galima savo poziciją viešai išsakyti ar ne? Nesinori tikėti, bet, matyt, Lietuvoje svaigalų platinimo lobistai taip suvešėjo, kad joks džihadas nebebaisus – patys save sunaikinsime. Tikiuosi, nė Raseinių rajono liberalusis jaunimas neprieštaraus – svaigalai Lietuvoje į kapus nuvaro vis daugiau jaunų žmonių, nei Anapilin išeinama natūraliosios atrankos būdu. Juolab kad jau randasi komisijų, kurios draudžia piliečiui laisvu nuo tiesioginių pareigų metu ar laisvalaikio sąskaita pasakyti nuomonę blaivios Lietuvos išlikimo klausimu.

Mano nuomone, visas tos dienos Visuomenės informavimo etikos komisijos protokolas išties įdomus. Tikrai verta skirti laiko susipažinti ir palyginti, kaip posėdyje buvo analizuojami bei kokio „įvertinimo“ sulaukė kiti viešosios informacijos skleidėjai. Tad jei jums įdomu, kas yra lygesni už lygiuosius, raskite laiko paanalizuoti šį dokumentą (ČIA).

Norėdama išlikti objektyvi, bandžiau skambinti abiem, pasirašiusiems čia aptarinėjamą Kreipimąsi, teiravausi jų net Raseinių rajono savivaldybėje. Ten ir sužinojau, kad Raseinių Liberaliojo jaunimo asociacijos vicepirmininkas Arnas Zmitra tuo metu, kai aš užrašinėjau savąją nuomonę, viešėjo Italijoje, o organizacijos vadovė A.Greičiūtė tiesiog nekėlė ragelio.

Todėl teko pasikviesti pagalbon visagalį GOOGLE. Gal atsakymus į visus man rūpimus klausimus rasiu Raseinių rajono Liberaliojo jaunimo asociacijos tinklapyje ar jų Veidaknygėje?

Ką radau, dalinuosi su visais. Beje, alternatyvios nuomonės pasiieškoti mums visiems atviras kelias – internetas. Todėl suradusi keletą viešų Raseinių rajono liberaliojo jaunimo atsikirtimų Nijolei Petrošiūtei, pateikiu vieną jų, išspausdintą nemenku tiražu verksmingojo skundo Visuomenės informavimo etikos komisijai įteikimo išvakarėse ir kelios dienos iki visą Lietuvą sukrėtusio alkoholiko, praminto Kražių skerdiku, žudynių…

kas_baisiau_uz_dzichada_8

Mūsų teisė rinktis.

Irena Vasinauskaitė
tiesos_lt_logotipas_mazas

Griežtai draudžiama kraštietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį be raštiško kraštietis.lt įkūrėjo sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti kraštietis.lt kaip pirminį informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią kraštietis.lt nuorodą.

Straipsnio žymos:

Komentarai (3)


  1. IP:193.219.164.5

  2. IP:78.62.43.48

  3. IP:88.118.136.15

Rašyti komentarą

Už komentarų turinį tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę lankytojai, todėl kraštietis.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę. Mes pasiliekame teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus.

* - būtina užpildyti.


Visos teisės saugomos Visos teisės saugomos

Visos teisės saugomos. © 2014-2024 kraštietis.lt

Kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį galima tik gavus raštišką kraštietis.lt sutikimą.

krastietis.lt - Raseinių naujienos vertinamos 5.0 balais iš 5 , remiantis 32 skaitovų vertinimais.