I-ojo pasaulinio karo aukų pagerbimas ir žmogiškumas

Šiais metais minime I-ojo pasaulinio karo Dubysos mūšių 100 metų sukaktį. Kai kurie istorikai mūšį ties Šiauliais (Szawlie kampf) 1915-aisiais tapatina su Dubysos mūšiu (Dubissa kampf), kuris iš esmės vyko prie Dubysos upės Raseinių krašte. Istoriniuose šaltiniuose Dubysos mūšis skirstomas į 3 etapus (pagal istoriko G. Kulikausko surinktus duomenis) pagal kovų datas: balandžio 26 d. … Tęskite I-ojo pasaulinio karo aukų pagerbimas ir žmogiškumas skaitymą